ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ MOU ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันที่ ๕ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.
พระมหาถนอม อานนฺโท ดร. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ MOU ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2564,00:00   อ่าน 49 ครั้ง