ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายคฤหัสถ์
วัน ศุกร์ ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ภูทองเงิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ เป็นตัวแทนวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายคฤหัสถ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2561,14:44   อ่าน 9 ครั้ง