ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ และคณะอนุกรรมการส่งเสริมการปฏิบัติงานบริการสังคมของนิสิตคฤหัสถ์
วัน ศุกร์ ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูศรีปัญญาวิกรม,ผศ.ดร.รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ และคณะอนุกรรมการส่งเสริมการปฏิบัติงานบริการสังคมของนิสิตคฤหัสถ์ ประจำปี ๒๕๖๑ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพระราชวรเมธี,ดร. อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2561,14:42   อ่าน 10 ครั้ง