ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลครุภัณฑ์วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
วัน ศุกร์ ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. อาจารย์ ดร.บุญถึง ประเมินมงคลกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลครุภัณฑ์วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ จำนวน ๑๔ รายการ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพระราชวรเมธี อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2561,14:41   อ่าน 9 ครั้ง