ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ครั้งที่๕
วัน พฤหัสบดี ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. อาจารย์ทัศนะ คล่องวิจักษณ์ ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๐๕/๒๕๖๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพระราชวรเมธี อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2561,14:58   อ่าน 10 ครั้ง