ข่าวประชาสัมพันธ์
กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ มจร.วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
วัน พุธ ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ มจร.วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ นำโดย รศ.ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล บรรณาธิการวารสารธรรมทัศน์ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมตรวจสอบความถูกต้องของบทความที่จะนำลงวารสารออนไลน์ของมหาจุฬาฯ (OJS) เพื่อจะได้เข้าสู่กระบวนการประเมินเพื่อปรับขึ้นฐาน TCI ต่อไป ณ ห้องบัณฑิตศึกษา อาคารสัจจานุรักษ์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,00:00   อ่าน 5 ครั้ง