ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
วัน ศุกร์ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระศรีปริยัติธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพระราชวรเมธีดร. ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2561,00:00   อ่าน 5 ครั้ง