ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศนิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว ชั้นปีที่ ๕
วัน พุธ ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ พระครูสุนทรวีรบัณฑิต,ดร. ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว พร้อมคณาจารย์ประจำหลักสูตร ออกนิเทศนิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว ชั้นปีที่ ๕ ที่กำลังฝึกสอนในสถานศึกษา และดูเอกสาร/สัมภาษณ์ การปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต ณ โรงเรียนบ้านตลาดชัย ต.สองห้อง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ และ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2561,00:00   อ่าน 8 ครั้ง