ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสามัญสัญจร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์
การประชุมสามัญสัญจร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ 
วัน อังคาร ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเทพปริยัตยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมสามัญสัญจร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ และรับมอบนิตยภัตจากคณะสงฆ์ อ.โนนดินแดง อ.กระสัง อ.ละหานทราย และ อ.ประโคนชัย ถวายเพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินให้แก่วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ และมอบใบอนุโมทนาบัตร แด่คณะสงฆ์ที่ร่วมบริจาคนิตยภัตรเมื่อคราวประชุมเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา 
โดยมี พระสุนทรธรรมเมธี,ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ,พระศรีปริยัติธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ และคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมประชุม ณ วัดอนามัย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
ในการนี้ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายน้ำปานะแด่คณะสงฆ์ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย...
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2561,17:09   อ่าน 13 ครั้ง