ข่าวประชาสัมพันธ์
คณาจารย์ออกนิเทศนิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว ชั้นปีที่ ๕
วัน อังคาร ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ พระครูสุนทรวีรบัณฑิต,ดร. ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว พร้อมคณาจารย์ประจำหลักสูตร ออกนิเทศนิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว ชั้นปีที่ ๕ ที่กำลังฝึกสอนในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านตลาดควาย จังหวัดบุรีรัมย์ และ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2561,17:06   อ่าน 8 ครั้ง