ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงความยินดี อาจารย์ดร.ณัฐพงศ์ธัช กุรัตน์ธรรมา
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดี อาจารย์ดร.ณัฐพงศ์ธัช กุรัตน์ธรรมา ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2561,17:04   อ่าน 8 ครั้ง