ข่าวประชาสัมพันธ์
มจร.แต่งตั้ง'ผู้ช่วยศาสตราจารย์'...ดร.ณัฐพงศ์ธัช กุรัตน์ธรรมา
มจร.แต่งตั้ง'ผู้ช่วยศาสตราจารย์'...ดร.ณัฐพงศ์ธัช กุรัตน์ธรรมา น.บ., วท.ม., ปร.ด. อาจารย์ประจำ มจร.วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" โดยพระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย ลงนามแต่งตั้ง ๓๐ ส.ค.๒๕๖๑
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2561,17:03   อ่าน 7 ครั้ง