ข่าวประชาสัมพันธ์
คณาจารย์สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนวออกนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอน
วัน ศุกร์ ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ คณาจารย์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว ได้ออกนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอน ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนเสม็ดโคกตาล ต.เสม็ด และ โรงเรียนบ้านโคกกลาง ต.โคกกลาง อ.เมือง บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2561,00:00   อ่าน 6 ครั้ง