ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือ มจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วัน ศุกร์ ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2561,00:00   อ่าน 6 ครั้ง