ข่าวประชาสัมพันธ์
พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. รับตราตั้งฯ
วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอถวายมุทิตาสักการะ แสดงความยินดี แด่ พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เจ้าอาวาสวัดนายาว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโอกาศได้รับตราตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอหนองหงส์ จาก พระเดชพระคุณ พระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค ๑๑ ณ พระอุโบสถ วัดกลาง พระอารามหลวง จังหวัดบุรีรัมย์
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2561,00:00   อ่าน 14 ครั้ง