ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
วัน อังคาร ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๔๐ น. อาจารย์ ดร.บุญถึง ประเมินมงคลกุล ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา เป็นประธานการประชุมคณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ณ ห้องสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้น ๑ อาคารสังฆประชาสรรค์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2561,00:00   อ่าน 5 ครั้ง