ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย รับฟังข้อมูลข่าวสาร ทุกวันอังคาร
วัน อังคาร ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย รับฟังข้อมูลข่าวสาร ทุกวันอังคาร วันนี้ อาจารย์ทัศนะ คล่องวิจักษณ์ ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พบปะนิสิต และแจ้งข้อมูลข่าวสาร พร้อมให้กำลังใจนิสิตก่อนเข้าเรียนในภาคบ่าย ณ หอประชุม ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2561,00:00   อ่าน 7 ครั้ง