ข่าวประชาสัมพันธ์
พระธรรมกิตติเมธี เยี่ยมชมวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
วัน เสาร์ ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ พระสุนทรธรรมเมธี,ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ถวายการต้อนรับ และนำ พระเดชพระคุณ พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต ป.ธ.๙,ดร.) เจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ) ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, พระศรีสุธรรมโมลี (สมจิตร สมจิตฺโต ป.ธ.๙) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร, พระสุนทรกิจโกศล,ดร. (เสวย ชนสโภ ป.ธ.๖) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร, และคณะ เดินเยี่ยมชมวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ชมอาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์หลังใหม่ที่กำลังก่อสร้าง และเดินทางไปสักการะพระสุภัทรบพิตร ชมวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2561,00:00   อ่าน 22 ครั้ง