ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วัน เสาร์ ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ พระศรีปริยัติธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพระราชวรเมธี,ดร. อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2561,00:00   อ่าน 19 ครั้ง