ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔ เรื่อง ส่งรายงานการปฏิบัติศาสนกิจ

แจ้งนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔
เรื่อง ส่งรายงานการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ ๓ สามารถติดต่อขอตัวอย่างรายงานการปฏิบัติศาสนกิจและการฝึกสอนของคณะครุศาสตร์ และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานบริการสังคม และวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ได้ที่ กลุ่มงานบริการการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ หรือทาง http://www.stud.mcu.ac.th/?page_id=98

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.16 MB
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2561,00:00   อ่าน 14 ครั้ง