ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมระบบคำของบประมาณอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ MIS
วัน ศุกร์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ นักวิชาการการเงินและบัญชี และกลุ่มงานวางแผนและงบประมาณวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เข้ารับการอบรมระบบคำของบประมาณอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ MIS ณ กองแผนและนโยบาย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2561,00:00   อ่าน 11 ครั้ง