ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเรียนรู้งานพัสดุ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ครุภัณฑ์ ปี ๒
วัน ศุกร์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ นางสาวสุกิจตา เหมราช และนายพิพัฒน์ เปริบรัมย์ นักวิชาการพัสดุวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เข้ารับการอบรมเรียนรู้งานพัสดุ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ครุภัณฑ์ ปี ๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2561,00:00   อ่าน 9 ครั้ง