ข่าวประชาสัมพันธ์
การบรรยายพิเศษ ในรายวิชา การปกครองคณะสงฆ์ไทย
วัน ศุกร์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ พระศรีปริยัติธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ คณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา รับฟังการบรรยายพิเศษ ในรายวิชา การปกครองคณะสงฆ์ไทย โดยมี อาจารย์ วิสิทธิ์ เจริญอิทธิกุล ประธานสภา อบจ.บุรีรัมย์ (ส.อบจ.อ.กระสัง เขต 2) วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มากประสบการณ์ด้านการปกครอง บรรยายถวายความรู้ ณ หอประชุม ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2561,00:00   อ่าน 12 ครั้ง