ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสัมมนาเพื่อยกระดับโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"
วัน พุธ ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ พระเทพปริยัติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์, พระสุนทรธรรมเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์, พระศรีปริยัติธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ และเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ, เลขานุการเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อยกระดับโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" แบบมีส่วนร่วม ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ โดยมี เจ้าคณะจังหวัด, รองเจ้าคณะจังหวัด, เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ, และเลขานุการเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ ในภาค ๑๑ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2561,00:00   อ่าน 10 ครั้ง