ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม"หมู่บ้านรักษาศีล ๕"
วัน พุธ ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ประจำปี ๒๕๖๑ ของคณะกรรมการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ส่วนกลาง ณ วัดโพธิ์ย่อย ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2561,00:00   อ่าน 34 ครั้ง