ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัยทุกวันอังคาร

วัน อังคาร ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัยทุกวันอังคาร นิสิตทุกสาขาวิชาทุกชั้นปี รับฟังข้อมูลข่าวสาร จากคณาจารย์เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมชั้น๒ อาคารเฉลิมพระชนมพรรณ ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2561,00:00   อ่าน 28 ครั้ง