ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 20/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 356456
Page Views 541493
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วัน อังคาร ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตรวจประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว โดยวิธีพิชญพิจารณ์ คณะกรรมการ ๓ ท่าน ได้แก่
๑.พระปลัดสรวิญช์ อภิปญโญ,ผศ.ดร.
๒.ดร.พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ
๓.ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร
โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจเอกสาร / สัมภาษณ์อาจารย์ประจำหลักสูตรและนิสิตของหลักสูตร / ตรวจสภาพหรือสถานที่จริงอาคารห้องเรียนในการทำการเรียนการสอน และสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนววิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ในเวลา ๑๕.๐๐ น. โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมพระราชวรเมธี อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2561,12:00   อ่าน 50 ครั้ง