ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
วัน จันทร์ ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ อาจารย์ทัศนะ คล่องวิจักษณ์ ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่จะถึงนี้ ณ ห้องหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต อาคารเรียนรวมเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2561,00:00   อ่าน 57 ครั้ง