ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบหนังสือ ชุดความรู้ กฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้นำชุมชน
วัน ศุกร์ ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ อาจารย์ดร.ณัฐพงศ์ธัช กุรัตน์ธรรมา อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มอบหนังสือ ชุดความรู้ กฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้นำชุมชน จำนวน ๓ เล่ม เพื่อบริการค้นคว้าในห้องสมุด ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตทุกรูป/คน สามารถขอใช้บริการได้ที่ห้องสมุดวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2561,00:00   อ่าน 53 ครั้ง