ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป จังหวัดบุรีรัมย์
วัน ศุกร์ ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระศรีปริยัติธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เป็นผู้เเทนเจ้าคณะจังหวัด(มหานิกาย) ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา วัดกลาง(พระอารามหลวง) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2561,00:00   อ่าน 48 ครั้ง