ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาเรียนต่อ ณ กศน. ลำปลายมาศ
วัน ศุกร์ ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ พระอาจารย์ ดร.พระครูสุนทรวีรบัณฑิต ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนววิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาเรียนต่อ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ที่วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้แก่ อาจารย์และนักเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ กศน. ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
ภาพจาก : วัดบ้านหนองไฮ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2561,00:00   อ่าน 53 ครั้ง