ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสารจากกองงานสื่อสารองค์กร มจร.
นโยบายจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เรื่องอัตรากำลัง ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมชั้นล่าง มวก. ๔๘ พรรษา มจร วังน้อย อยุธยาในงาน ชี้แจงแนวทางการดำเนินการ ขออัตรากำลัง ลูกจ้างมีหมายเลข
#ขอบคุณข่าวสารจากกองงานสื่อสารองค์กร มจร.
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2561,00:00   อ่าน 61 ครั้ง