ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสารจากกองงานสื่อสารองค์กร มจร.
ข่าวประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ทราบนโยบายตามแผน ๑๒ โดยทั่วกัน
ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ พระราชวรเมธี,รศ.ดร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มีการจัดประชุมรายงานผลการทำงานในกำกับและประชุม ขับเคลื่อนงานในกำกับตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ ๑๒ ในสำนักงานอธิการบดี พร้อมมอบนโยบายปฏิบัติตามแผนระยะที่ ๑๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย
#ขอบคุณข่าวสารจากกองงานสื่อสารองค์กร มจร.
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2561,00:00   อ่าน 64 ครั้ง