ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 วัน จันทร์ ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. อาจารย์ทัศนะ คล่องวิจักษณ์ ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และคณาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวม โซน B ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2561,00:00   อ่าน 51 ครั้ง