ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อในที่ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอละหานทราย
วัน จันทร์ ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณาจารย์หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อในที่ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอละหานทราย ณ ที่ว่าการอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2561,00:00   อ่าน 63 ครั้ง