ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 13/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 239950
Page Views 407808
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินตนเอง(Self Assessment Report SAR) ระดับวิทยาลัย และคณะกรรมการรับผิ
วัน พุธ ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. อาจารย์รังสิทธิ วิหกเหิน รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินตนเอง(Self Assessment Report SAR) ระดับวิทยาลัย และคณะกรรมการรับผิดชอบองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนฯ/คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ/บริการสังคม อาสาเติมปัญญาให้สังคม รุ่นที่ ๖๔ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2561,00:00   อ่าน 22 ครั้ง