ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
วัน พุธ ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องพระราชวรเมธี ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2561,00:00   อ่าน 66 ครั้ง