ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

วัน อังคาร ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ วัดหนองขวาง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ ตามโครงการ “Big Cleaning Day วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาประเพณี เทศกาล และพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา บูรณาการกับการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม” โดยได้รับความเมตตา จากพระเดชพระคุณ พระสุนทรธรรมเมธี,ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ , พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , พระศรีปริยัติธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ร่วมปลูกกับ นายอำเภอลำปลายมาศ ,คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ,ส่วนราชการอำเภอลำปลายมาศ และชาวบ้านในพื้นที่ ณ วัดหนองขวาง ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2561,00:00   อ่าน 73 ครั้ง