ข่าวประชาสัมพันธ์
วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก
วันวิสาขบูชาปีนี้ ตรงกับ วันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗ ปีจอ) วันวิสาขบูชาในประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากล้วนมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถือกำเนิดของพระพุทธศาสนา คือ เป็นวันที่พระศาสดา คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ทำให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลก ให้ความสำคัญกับวันวิสาขบูชา ซึ่งชาวพุทธได้พร้อมใจกันจัดพิธีพุทธบูชาในวันนี้พร้อมกันทั่วทั้งโลก ซึ่งสมัชชาสหประชาชาติยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็น "วันสำคัญสากล
วันวิสาขบูชาพุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมทำบุญตักบาตรในตอนเช้า จัดสำรับคาวหวานไปทำบุญถวายภัตตาหารที่วัด การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ญาติที่ล่วงลับ และเจ้ากรรมนายเวร ปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา รักษาศีล ๕ ศีล ๘ ซึ่งอาจจะมีการบำเพ็ญบุญกุศลอื่น ๆ เช่น ละเว้นการทำบาป ทำบุญถวายสังฆทาน ทำอิสระทาน ซึ่งส่วนใหญ่จะทำเกี่ยวกับการทำดีและทำตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า
นอกจากทำบุญแล้ว การทำทานต่อด้วยการปล่อยนก ปล่อยปลาที่อยู่ในวัด ซึ่งจะมีคนนำมาขาย หรือจะไปที่ตลาดเพื่อซื้อปลาไปปล่อย ซึ่ง ถือว่าเป็นการช่วยชีวิตสัตว์ที่ใกล้กำลังจะตาย หรือ ใกล้จะเป็นอาหารของคนเพราะจะต้องถูกฆ่า แต่การที่เราได้ช่วยชีวิตด้วยการซื้อปลาไปปล่อยถือว่าเป็นการทำทานและสร้างกุศลให้กับตัวเอง ซึ่งถือเป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าคือ ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
ตลอดวันอาจมีการร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา และพอถึงช่วงเย็น ก็เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนรอบอุโบสถที่วัดในตอนค่ำ เพื่อรำลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ซึ่งการจุดธูปเทียนและถือดอกไม้เป็นเครื่องสักการบูชาในมือ แล้วเดินเวียนรอบโบสถ์ ๓ รอบ โดยขณะที่เดินนั้นพึงตั้งจิตให้สงบ พร้อมสวดระลึกถึงพระพุทธคุณ ด้วยการสวดบทอิติปิโส (รอบที่หนึ่ง) ระลึกถึงพระธรรมคุณ ด้วยการสวดสวากขาโต (รอบที่สอง) และระลึกถึงพระสังฆคุณ ด้วยการสวดสุปะฏิปันโน (รอบที่สาม) จนกว่าจะเวียนจบ ๓ รอบ จากนั้นนำธูปเทียนดอกไม้ไปบูชาตามโบสถ์
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2561,00:00   อ่าน 41 ครั้ง