ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสารดีดีสำหรับศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจ
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง :
1. นักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ)
2. นักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป) 
3. นักจัดการงานทั่วไป (กองกฎหมายและระเบียบ)
4. นักจัดการงานทั่วไป (สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย)
5. นักจัดการงานทั่วไป (สำนักข่าว)
6. นักจัดการงานทั่วไป (กองบริหารกิจการโครงข่ายและสิ่งอำนวย
ความสะดวกด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์)
7. คีตศิลปิน (ด้านเพลงลูกทุ่ง)
8. คีตศิลปิน (ด้านเพลงไทยสากลและเพลงสากล)
9. ดุริยางคศิลปิน (จะเข้)
10. ดุริยางคศิลปิน (กลอง)
11. ดุริยางคศิลปิน (ทรัมเป็ต)
12. ดุริยางคศิลปิน (กีต้าร์)
13. นักศิลปกรรม
14. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (กองคลัง)
15. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์)
16. นายช่างไฟฟ้า (ปวช.)
การรับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๗ มิถุนายน 2561 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2561,00:00   อ่าน 43 ครั้ง