ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๕ มจร.

วัน ศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร คณาจารย์วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๕ เรื่อง พระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2561,00:00   อ่าน 39 ครั้ง