ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี(รอบที่๒)
วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พระภิกษุ-สามเณร และนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป(คฤหัสถ์) สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี(รอบที่๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยมี พระครูศรีปัญญาวิกรม,ผศ.ดร.รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ทุกสาขาวิชา เป็นคณะกรรมการกำกับและดูแลห้องสอบ ณ ชั้น๓ ห้อง ๒๓๒-๒๓๓ อาคารเรียนรวมเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2561,00:00   อ่าน 73 ครั้ง