ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมฐานข้อมูล(Access)
ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานครูพระสอนศีลธรรมวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมฐานข้อมูล(Access) ในการนำความสามารถของโปรแกรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จัดโดย สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2561,00:00   อ่าน 61 ครั้ง