ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
วัน ศุกร์ ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระศรีปริยัติธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องพระราชวรเมธี,ผศ.ดร. ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2561,00:00   อ่าน 48 ครั้ง