ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ
วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูศรีปัญญาวิกรม,ผศ.ดร.รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ และคณะกรรมการที่ปรึกษานิสิตส่งเสริมการปฏิบัติงานบริการสังคม คฤหัสถ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องพระราชวรเมธี,ผศ.ดร. ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2561,00:00   อ่าน 51 ครั้ง