ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.วิทยาลัยสงฆืบุรีรัมย์ ปิดการประชุม และมอบเกียรติบัตร แด่คณะสงฆ์
วัน พุธ ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระศรีปริยัติธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เป็นประธานกล่าวปิดการประชุม และมอบเกียรติบัตร แด่คณะสงฆ์ผู้เข้าร่วมประชุมการให้ความรู้เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพ และรับฟังความคิดเห็นทั่วไป พระสงฆ์สอนศีลธรรมในจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุม ชั้น๒ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2561,00:00   อ่าน 52 ครั้ง