ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ นำโดย รศ.ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านวิชาการ และเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท แนะนำสาขาวิชาที่เปิดสอนในวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์แด่คณะสงฆ์ ในที่ประชุมการให้ความรู้เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพ และรับฟังความคิดเห็นทั่วไป พระสงฆ์สอนศีลธรรมในจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุม ชั้น๒ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2561,00:00   อ่าน 50 ครั้ง