ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์กรบริหารนิสิตวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงานจัดซุ้มแสดงความ
วัน พุธ ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.องค์กรบริหารนิสิตวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงานจัดซุ้มแสดงความยินดีในพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๐ ขององค์กรบริหารนิสิต ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อสรุปรายรับ - รายจ่าย การจัดซุ้มแสดงความยินดีในพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๐ และเสนอเรื่องอื่นๆเพื่อพิจารณาร่วมกันในที่ประชุม ณ ห้องพระราชวรเมธี,ผศ.ดร. ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2561,00:00   อ่าน 45 ครั้ง