ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมการให้ความรู้เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพ และรับฟังความคิดเห็นทั่วไป พระส

วัน พุธ ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระศรีปริยัติธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการประชุมการให้ความรู้เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพ และรับฟังความคิดเห็นทั่วไป พระสงฆ์สอนศีลธรรมในจังหวัดบุรีรัมย์ และบรรยายพิเศษ เรื่อง "สุขภาพพระสงฆ์" จัดโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. เขต๙ เพื่อให้พระสงฆ์ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบหลักประกันสุขภาพของพระสงฆ์ที่พึงควรจะได้รับ ประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข การคุ้มครองสิทธิ์ และได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถามประเด็นปัญหา และการพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อกลุ่มพระสงฆ์ในพื้นที่ ณ ห้องประชุม ชั้น๒ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2561,00:00   อ่าน 50 ครั้ง