ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ อ.เฉลิมพระเกียรติ
วัน พุธ ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. อาจารย์ ดร.บุญถึง ประเมินมงคลกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านบริหาร ประธานหลักสูตรครุศาสูตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสื่อสารองค์กรวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์และแจกแผ่นพับพร้อมปฏิทินการรับสมัครนิสิต ให้แก่กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ในที่ประชุมประจำเดือนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2561,12:54   อ่าน 103 ครั้ง